Tècniques i estils de dansa contemporània

En l’univers de la dansa contemporània, ens trobem amb un fascinant mosaic de tècniques i estils que s’entrellaçen per expressar les emocions, les històries i les visions dels ballarins i coreògrafs. Avui, ens endinsem en el món ric i divers de les tècniques i estils de dansa contemporània, descobrint com aquesta forma d’art evoluciona i es redefineix constantment en el context de la Comunitat Valenciana i més enllà.

Tècniques clàssiques reimaginades:

La dansa contemporània abraça les bases de la dansa clàssica, però amb una visió renovada. Les tècniques com el ballet clàssic es fusionen amb moviments més lliures i orgànics, creant així una forma dinàmica que es fon amb altres estils com el jazz o la dansa moderna. La dansa contemporània és un espai que abraça la tradició de la dansa clàssica, però amb una perspectiva innovadora que reimagina i reinventa els moviments, les formes i l’estètica.  Aquesta reinvenció de les tècniques clàssiques ha donat lloc a una escena vibrants de ballarins i coreògrafs que busquen explorar noves vies d’expressió i creativitat.

Photo by Gang Hao on Unsplash

En el context de les tècniques clàssiques reimaginades, podem trobar diversos enfocaments:

 1. Integració de moviments contemporanis: Els ballarins combinen els fonaments del ballet clàssic amb moviments més lliures, fluïdes i orgànics. Aquesta fusió permet una expressió més personal i emocional, allunyant-se de la rigidesa de les formes tradicionals i donant pas a una dansa més autèntica i única.
 2. Experimentació amb la gravetat i l’espai: A diferència de la dansa clàssica que sovint busca la suspensió i elevació, en les tècniques clàssiques reimaginades, s’experimenta amb la connexió amb el terra i l’ús del pes del cos. Això pot donar lloc a moviments més terrenals, amb una sensació d’ancoratge, o també a un joc amb la gravetat que aporta dinamisme i originalitat a la coreografia.
 3. Llibertat interpretativa: En aquest estil, els ballarins tenen més llibertat per expressar les seves pròpies emocions i interpretacions. No estan limitats a una narrativa predeterminada, sinó que es permet que les emocions, el subconscient i la intuïció guien els moviments, donant lloc a interpretacions profundes i autèntiques.
 4. Incorporació d’elements contemporanis: A més de les influències de dansa clàssica, s’integren elements de dansa moderna, improvisació i altres disciplines artístiques com el teatre i les arts visuals. Això enriqueix la creació coreogràfica i permet que la dansa contemporània sigui una forma d’expressió multidisciplinària i en constant evolució.

En la Comunitat Valenciana, s’organitzen regularment tallers i cursos que impulsen aquesta exploració i reinterpretació de les tècniques clàssiques. Això permet que els ballarins locals puguin créixer artísticament, mantenint una base sòlida de formació clàssica, però també desenvolupant-se com a artistes versàtils i innovadors.

La dansa contemporània és un viatge d’experimentació i creativitat, on les tècniques clàssiques reimaginades juguen un paper fonamental en l’evolució d’aquesta forma d’art en el segle XXI. És un espai de descobriment constant, on la tradició i la modernitat es fusionen per donar lloc a una expressió artística única i apassionant.

Contact Improvisation:

La «Contact Improvisation» és una fascinant tècnica de dansa contemporània que posa un fort èmfasi en l’exploració del contacte físic entre els ballarins. Aquest estil es caracteritza per ser una forma d’improvisació col·lectiva, on els intèrprets entren en contacte directe amb el cos de l’altre i, mitjançant aquest contacte, creen moviments i seqüències de forma espontània i intuitiva.

Photo by Jessica Kantak Bailey on Unsplash

A la Comunitat Valenciana, la Contact Improvisation ha guanyat popularitat al llarg dels anys, convertint-se en una pràctica recurrent en molts espais de dansa i tallers creatius. En aquesta tècnica, el sòl es converteix en el principal escenari de la dansa, i els ballarins exploren el moviment en relació amb la gravetat, l’espai que els envolta i amb els altres ballarins amb els quals es connecten.

Els principis fonamentals de la Contact Improvisation inclouen:

 1. Els punts de contacte: Aquests són els punts físics on els ballarins entren en contacte. Poden ser les mans, els antebraços, les espatlles, el tors, les cames o qualsevol part del cos que esdevingui un punt de suport per a la dansa.
 2. La comunicació tàctil: En la Contact Improvisation, la dansa es basa en la comunicació tàctil. Els ballarins senten i reaccionen a la pressió, el pes i el moviment de l’altre, creant un diàleg físic en temps real.
 3. L’ús de la gravetat: En aquest estil, es treballa amb la llei de la gravetat, aprofitant-la com a eina per crear moviments fluïdes i orgànics. Això implica l’ús del pes del cos i les transicions que es donen quan els ballarins es mouen d’un punt de suport a un altre.
 4. La seguretat i la confiança: La Contact Improvisation requereix un alt nivell de confiança mútua entre els ballarins, ja que es troben en situacions d’improvisació i moviment compartit. La seguretat és essencial per permetre l’exploració i l’expressió sense por a les caigudes o als errors.

La pràctica de la Contact Improvisation té beneficis físics, emocionals i socials. Ajuda a millorar la consciència corporal, a desenvolupar la sensibilitat en les relacions humanes i a fomentar la creativitat i la co-creació. A més, és una experiència profundament enriquidora per a tots aquells que s’hi dediquen, ja sigui com a ballarins, espectadors o facilitadors.

Si ets un apassionat de la dansa contemporània a la Comunitat Valenciana, la Contact Improvisation és una tècnica que val la pena explorar i abraçar. A través d’aquesta pràctica, podràs experimentar la dansa de manera lliure, genuïna i connectada amb altres éssers, creant un espai de diàleg físic i emocional únic i fascinant.

Release Technique:

La «Release Technique» és una tècnica de dansa contemporània que es va desenvolupar a finals del segle XX com una resposta a les tècniques de dansa més rígides i estructurades. Aquest estil posa un gran èmfasi en la llibertat i la relaxació del cos, permetent als ballarins explorar moviments més fluïdes, orgànics i expressius.

Photo by Chermiti Mohamed on Unsplash

A la Comunitat Valenciana, la Release Technique ha guanyat popularitat i és àmpliament practicada en les escoles de dansa i els tallers creatius. Aquesta tècnica busca alliberar la tensió muscular, així com treballar amb la gravetat per generar moviments des del terra cap a l’espai. En la Release, es busca l’equilibri i l’harmonia entre el cos, la ment i l’energia, creant una dansa que flueix amb naturalitat i bellesa.

Principis fonamentals de la Release Technique:

 1. Connexió amb el terra: En aquest estil de dansa, els ballarins són convidats a connectar amb el terra i a sentir-lo com una font d’energia i suport. Aquesta connexió és essencial per mantenir-se ancorat, però també per explorar diferents nivells i textures de moviment.
 2. Alliberament de tensions: La Release busca alliberar la tensió muscular innecessària per permetre un moviment més fluïd i lliure. A través d’exercicis específics i la consciència corporal, els ballarins aprenen a relaxar les parts del cos que no estan involucrades en el moviment, evitant bloquejos i limitacions.
 3. L’ús del pes del cos: En la Release, s’experimenta amb el pes del cos com a motor del moviment. Això implica explorar diferents qualitats i intensitats de pes per generar moviments amb una sensació de gravetat i fluïdesa.
 4. Integració de la respiració: La respiració és un element clau en la Release Technique. Els ballarins aprenen a sincronitzar el moviment amb la respiració, fomentant una dansa que flueix amb naturalitat i fluïdesa.
 5. Exploració d’espais i direccions: En la Release, els ballarins exploren l’espai tridimensional al seu voltant i experimenten amb diferents direccions, nivells i orientacions per generar moviments rics i dinàmics.

La Release Technique ofereix als ballarins una forma d’expressió molt personal i autèntica, ja que permet que cada individu explore el seu propi estil de moviment i la seva identitat com a ballarí. Aquest estil també es pot integrar en altres formes de dansa contemporània, enriquint la seva pràctica i creant noves oportunitats per a la creativitat i la expressió.

Per als ballarins i amants de la dansa contemporània a la Comunitat Valenciana, la Release Technique és una tècnica que ofereix una oportunitat única per explorar el cos i la dansa des d’una perspectiva més lliure, autèntica i enriquidora. És una eina poderosa per connectar amb l’essència del moviment i la seva pròpia expressió artística.

Dansa contemporània africana:

La dansa contemporània africana és una forma d’expressió artística rica i diversa que neix de les tradicions i cultures del continent africà. A diferència de les danses folklòriques més tradicionals, la dansa contemporània africana es caracteritza per la seva fusió amb elements moderns i influències internacionals, oferint una interpretació innovadora i avançada de les formes de moviment tradicionals.

A la Comunitat Valenciana, la dansa contemporània africana ha trobat un espai enriquecedor i ha captivat l’interès d’un públic divers. Ballarins i coreògrafs valencians han explorat les formes, els ritmes i les històries de la dansa africana per crear peces contemporànies úniques que celebren i reinterpreten la riquesa cultural del continent.

Principals característiques de la dansa contemporània africana:

 1. Energia i ritme: La dansa africana contemporània es distingeix per la seva forta energia i ritme. Aquests elements donen lloc a moviments enèrgics, percussius i sincronitzats amb la música, que transmeten la passió, la vitalitat i l’alegria pròpies de la cultura africana.
 2. Expressió cultural: Les danses contemporànies africanes s’inspiren en les tradicions i les històries de les diverses regions i comunitats del continent. Cada coreografia pot portar consigo un significat cultural o social que reflecteixi els valors i les experiències dels ballarins.
 3. Fusionisme d’estils: La dansa contemporània africana abraça la diversitat i s’obre a la incorporació d’elements de danses modernes, hip-hop, jazz i altres estils internacionals. Aquesta fusió permet una experimentació creativa i una renovació de les formes tradicionals de moviment.
 4. Incorporació de la música en viu: Una característica destacada d’aquest estil és l’ús de música en viu, com ara tambors i altres instruments tradicionals africans. Aquesta interacció entre ballarins i músics afavoreix la complicitat i l’espontaneïtat en la dansa.
 5. Celebració de la comunitat: La dansa contemporània africana també destaca per ser una forma d’expressió col·lectiva. Les coreografies sovint involucren la participació de diversos ballarins que es mouen com una sola entitat, celebrant la força i la unitat de la comunitat.

La dansa contemporània africana ofereix als ballarins i al públic valencià una experiència única i enriquidora. Amb les seves arrels profundes en la cultura africana i la seva capacitat per adaptar-se i evolucionar amb el temps, aquest estil de dansa és una font inesgotable d’inspiració i aprenentatge per a tots els amants de la dansa contemporània.

Per als ballarins que exploren la dansa africana contemporània a la Comunitat Valenciana, és una oportunitat d’enriquir el seu repertori, connectar amb noves formes d’expressió i endinsar-se en la riquesa cultural del continent africà. A més, el públic valencià té l’oportunitat de gaudir d’espectacles vibrants, emocionants i emotius que reflecteixen la diversitat i la bellesa de la dansa contemporània africana.

Dansa urbana i hip-hop contemporani:

La dansa urbana i el hip-hop contemporani són dos estils de dansa que han guanyat una gran popularitat a la Comunitat Valenciana i arreu del món. Aquestes formes d’expressió artística sorgeixen de les cultures urbanes, especialment dels barris i ciutats grans, i es caracteritzen per la seva energia, dinamisme i originalitat.

A la Comunitat Valenciana, la dansa urbana i el hip-hop contemporani han trobat un lloc vibrant i creatiu, amb una comunitat de ballarins i coreògrafs apassionats que exploren les diverses possibilitats d’aquest estil. Aquests ballarins porten la seva pròpia interpretació i personalitat a la dansa, creant una escena animada i inspiradora.

Photo by Maick Maciel on Unsplash

Principals característiques de la dansa urbana i el hip-hop contemporani:

 1. Estil de ball individual i col·lectiu: Aquestes formes de dansa ofereixen una combinació única de moviments individuals i coreografies de grup. Els ballarins poden destacar amb els seus propis estils de ball personalitzats, mentre també treballen conjuntament en coreografies sincronitzades i acrobàcies.
 2. Improvisació i freestyle: Una part fonamental de la dansa urbana i el hip-hop contemporani és la capacitat d’improvisar i fer freestyle. Els ballarins mostren la seva creativitat en temps real, responent a la música i als altres ballarins amb moviments espontanis i sorprenents.
 3. Música i cultura urbana: Aquest estil està íntimament lligat a la música hip-hop i altres gèneres associats a la cultura urbana com el rap, el trap i el R&B. La música és un element essencial en la dansa urbana i el hip-hop, influenciant els moviments i la interpretació dels ballarins.
 4. Elements de breakdance: La dansa urbana i el hip-hop també incorporen elements de breakdance, com ara toprocks, footworks, powermoves i freezes. Aquests moviments acrobàtics i atlètics aporten una dimensió espectacular a la dansa i mostren la destresa i la força dels ballarins.
 5. Expressió personal i missatge social: A través de la dansa urbana i el hip-hop contemporani, els ballarins poden expressar les seves pròpies emocions i sentiments, així com abordar temes socials i polítics rellevants per a la joventut actual. Aquesta forma d’art és una plataforma per a la llibertat d’expressió i la defensa del canvi social.

La dansa urbana i el hip-hop contemporani són una expressió vibrant i poderosa de la cultura urbana i la creativitat juvenil. A la Comunitat Valenciana, aquests estils continuen evolucionant i inspirant una nova generació de ballarins i artistes que troben en aquesta dansa una forma d’expressió personal, un mitjà d’autodescobriment i una manera de connectar amb la seva comunitat. Les actuacions de dansa urbana i hip-hop contemporani són un espectacle emocionant i energètic que captiva l’atenció del públic i reflecteix l’ànima vibrant i diversa de la dansa contemporània a la regió.

Postmodernisme i desconstrucció:

El postmodernisme i la desconstrucció són dos moviments artístics i filosòfics que han tingut un impacte significatiu en la dansa contemporània. Aquestes tendències reaccionen contra les formes tradicionals d’expressió i busquen cuestionar les convencions establertes per donar lloc a una dansa més innovadora, crítica i reflexiva.

En la Comunitat Valenciana, els ballarins i coreògrafs han abraçat aquesta llibertat creativa, utilitzant el postmodernisme i la desconstrucció com eines per explorar noves formes de moviment i significat en la dansa contemporània.

Principals característiques del postmodernisme i la desconstrucció en la dansa contemporània:

 1. Rejoveniment de la forma: En aquest estil, els ballarins qüestionen les estructures tradicionals de la dansa, com les posicions clàssiques, les transicions suaus o els moviments lineals. En lloc d’això, s’experimenta amb moviments fragmentats, angles inesperats, jerarquies alterades i composicions no lineals.
 2. Descentrament del cos: El cos del ballarí deixa de ser el centre exclusiu de l’atenció i es converteix en un element més de l’escena. Això pot implicar l’exploració de l’espai que envolta el cos, així com l’ús d’objectes, projeccions o altres elements escènics que redirigeixen l’atenció del públic.
 3. Joc amb la percepció: El postmodernisme i la desconstrucció busquen que el públic qüestioni la seva pròpia percepció i interpretació de la dansa. Això pot implicar la inclusió d’elements ambiguus, ambigus o contradictoris, que generin diverses interpretacions i significats possibles.
 4. Subversió dels rols de ballarins i espectadors: Aquest estil desafia la relació tradicional entre ballarins i espectadors, buscant una interacció més activa i dialèctica. Els ballarins poden trencar la «quarta paret» i interactuar directament amb el públic, creant una experiència més participativa i immersiva.
 5. Incorporació d’elements quotidians i banals: En aquest estil, es poden utilitzar elements quotidians o banals com a part de la coreografia. Aquests elements trivials poden adquirir una nova dimensió en el context de la dansa, desafiador la percepció de la bellesa i l’art.

El postmodernisme i la desconstrucció són corrents artístics que inspiren a ballarins i coreògrafs a alliberar-se de les restriccions convencionals i a explorar noves formes d’expressió i significat. Aquesta llibertat creativa permet als ballarins a la Comunitat Valenciana experimentar amb una dansa més personal, autèntica i provocadora.

Per al públic valencià, l’experiència de presenciar una actuació postmodernista o desconstruccionista pot ser desafiadora i reveladora. Aquest tipus de dansa convida al públic a reflexionar sobre el seu propi paper com a espectadors i a obrir-se a noves perspectives i formes d’entendre i apreciar l’art de la dansa contemporània.

En la dansa contemporània, les tècniques i estils s’entrellacen i es recreen constantment per donar lloc a un paisatge creatiu emocionant i divers. La Comunitat Valenciana té el privilegi d’albergar una comunitat de ballarins, coreògrafs i amants de la dansa que contribueixen activament a aquesta evolució.

Des d’aquest espai, continuarem explorant aquest món fascinant i us convidem a acompanyar-nos en aquest viatge apassionant a través de la dansa contemporània. Que la dansa ens porti a nous horitzons d’expressió, significat i bellesa.

Fins a la propera!

Comparteix en

Deja un comentario